IMPRESUM

EWOPHARMA AG

Vordergasse 43

8200 Schaffhausen

Switzerland

 

Tel.: +41 (0)52 633 09 99

E-Mail: info@ewopharma.com

 

Ovu web stranicu je obezbedila kompanija Ewopharma AG, Schaffhausen, kompanija organizovana prema zakonima Švajcarske registrovane u privrednom registru Schaffhausen pod kompanijskim brojem CH-290.3.002.022-6.

 

AUTORSKO PRAVO

Sadržaj i elementi na ovim web stranicama regulisani su zakonima o autorskim pravima u Švajcarskoj. Umnožavanje, obrada, distribucija ili bilo koji oblik komercijalizacije ovog materijala izvan delokruga zakona o autorskim pravima zahteva prethodnu pisanu saglasnost njegovog autora ili stvaraoca.

 

ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ

Činimo sve napore da informacije na našem sajtu budu aktuelne, ali ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponuđeni sadržaj. Zakon ograničava našu odgovornost kao pružatelja usluga na naš vlastiti sadržaj na ovim web stranicama.

Mi nismo obavezni da pratimo informacije treće strane koje su dostavljene ili sačuvane na našoj web stranici. Međutim, odmah ćemo ukloniti bilo koji sadržaj nakon što postanemo svesni da on krši zakon. Naša odgovornost u takvoj instanci će početi u trenutku kada saznamo za dotično kršenje.

 

ODGOVORNOST ZA LINKOVE

Naš sajt može sadržati linkove ka web stranicama trećih strana. Mi nemamo nikakvog uticaja na informacije na ovim sajtovima i ne prihvatamo nikakvu garanciju za njegovu ispravnost. Sadržaj takvih sajtova trećih strana je odgovornost odgovarajućih vlasnika/pružalaca usluga.

U vreme kada su vebsajtovi trećih strana bili povezani sa našim, nismo našli nikakvu osnovu za bilo kakvo moguće kršenje zakona. Odmah ćemo izbrisati bilo koju vezu nakon što saznamo da ona krši zakon.

INT